referencje

List referencyjny

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście niniejszym listem potwierdza wykonanie przez NZOZ „PROMEDICA” w Krakowie ul.Rusznikarska 17, usług z zakresu świadczeń medycznych tj. podstawowych badań profilaktycznych oraz badań okresowych specjalistycznych. Firma realizuje sowje zadania zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy, z należytą starannością. Niniejszym udzielamy referencji dla NZOZ „PROMEDICA” jako rzetelnego i terminowego partnera.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Rafał Jurkiewicz

Referencje

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WIDOK” w Krakowie z siedzibą przy ul.Na Błonie 7 potwierdza, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMEDICA” 31-261 Kraków, ul.Rusznikarsja 17 na podstawie zawartej umowy w dniu 11.12.2003 r. świadczy usługę podstawowych badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) naszych pracowników.
Zarząd Spółdzielni poleca NZOZ „PROMEDICA” – jako wykonawcę rzetelnej i fachowej opieki zdrowotnej z dziedziny medycyny pracy.

Prezes Zarządu Irena Bobek

Referencje

Piekarnia B.A.Madej Spółka Jawna w Krakowie ul.św.Wawrzyńca 16 współpracuje z NZOZ „PROMEDICA” w Krakowie ul.Rusznikarska 17 już od kilkunastu lat.
Współpraca dotyczy badań okresowych jak i też profilaktycznych naszych pracowników i układa się pozytywnie.
Przez ten okres nigdy nie było też skarg naszych pracowników na jakość usług medycznych i obsługi co pozwala stwierdzić, że NZOZ „PROMEDICA” jest dobrze zarządzana i świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie.

Właściciel mgr inż. Antoni Madej

Zobacz wszystkie referencje Promedica.