oferta

W ramach swojej działalności świadczymy następujące usługi:

  • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne),
  • badania do prac na wysokości,
  • badania sanitarno – epidemiologiczne,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców
  • udział lekarza w komisjach BHP w zakładach pracy,
  • wizytacje stanowisk pracy

.