firma

 W przeciągu kilkunastu lat swojej działalności nawiązaliśmy długoterminową współpracę z wieloma małopolskimi firmami, urzędami, fundacjami.

Zasięgiem swojej działalności obejmujemy województwo małopolskie. Posiadamy dwie placówki na terenie Krakowa zlokalizowane w ośrodkach zdrowia, dzięki czemu wszystkie potrzebne badania wykonujemy w jednym miejscu.

Świadczymy usługi z zakresu opieki profilaktycznej nad pracownikami na podstawie:

  • przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami),
  • przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami),
  • kodeksu pracy,
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
  • statutu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Promedica”,
  • w oparciu o umowę na świadczenia zdrowotne.

 

.